Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ประกาศรับสมัครเรียน

ด่วนเปิดรับสมัครเพียง 60 คนเท่านั้น! เรียนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

เปิดรั้วต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรั้วต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษายุคใหม่

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“จบรุ่นแรก” วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด...