Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินองค์การ-สมาชิกดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...

การประชุมทางวิชาการฯ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กส. ติดอาวุธด้านภาษาอังกฤษให้เด็กช่าง พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ารั้วเขียวแสด การันตีเรียนจบแล้วมีฝีมือมีอาชีพติดตัวแน่นอน

อ่านรายละเอียด...

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...

การประชุม อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 31

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประเมิน อวท.ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...

ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ

อ่านรายละเอียด...

การนิเทศ อวท.ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...