การประชุม อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 31

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประเมิน อวท.ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...

ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ

อ่านรายละเอียด...

การนิเทศ อวท.ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...