อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทาง วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้กล่าวรายงานคือนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการการอาชีพกาฬสินธุ์ และประธานบริหาร คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อศจ.กาฬสินธุ์) พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL) มีปฏิทินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.ระดับชาติ) ดังนี้

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดหนองคาย

ระดับชาติ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระยอง

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator