Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง รับธงลูกเสือช่อสะอาดจาก ป.ป.ช. เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันครู ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ เชิดชูเกียรติทีมโปงลางโรบอท ความแชมป์หุ่นยนต์อัจฉริยะระดับชาติ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครด่วน! 2 สาขาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่ วก.กาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมทำ MOU กับ TFOPTA ผลิตกำลังคนด้านการท่องเที่ยว

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินองค์การ-สมาชิกดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กส.จัดประชุมทางวิชาการ-แข่งขันทักษะ หาตัวแทนเข้าชิงชัยในระดับจังหวัด

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบรรดาลใจให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่

อ่านรายละเอียด...