Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 133 ทุน ช่วยเหลือเด็กเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียน

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูหลังน้ำลด ระยะที่ 1

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่ง จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ นำนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศึกยิงจุดโทษฟุตบอล & ชิงดำสนุกเกอร์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วก.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รด.ต้นแบบนวัตกรรม วก.กส. พัฒนาเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ”

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประเมิน อวท.ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของรัชกาลที่ 9

อ่านรายละเอียด...