วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประเมิน อวท.ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (อวท.วก.กส.) ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมและจัดโครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้อำนวยสถานที่โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประเมิน อวท.ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมิน อวท. สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL) มีปฏิทินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.ระดับชาติ) ดังนี้

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดหนองคาย
ระดับชาติ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระยอง

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator