อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินองค์การ-สมาชิกดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พ.ย. 2566 สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประเมินองค์การมาตรฐานองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 14 สถานศึกษา เข้ารับการประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินฯ อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน อวท. ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี, วิทยาลัยเทคนิคเขาวง, วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง, วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง, วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ, วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์, วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด, วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต, วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล, วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย และวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator