วก.กส.จัดประชุมทางวิชาการ-แข่งขันทักษะ หาตัวแทนเข้าชิงชัยในระดับจังหวัด

วันที่ 1 พ.ย. 2566 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่สมาชิก เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นตัวแทนของสถานศึกษาไปแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเก่งทางด้านวิชาชีพ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator