พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการ “พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. ผอ.มนูญ ใยบัวเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ ผอ.สมชาย เจนพานิช อดีตผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากร ในโครงการ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator