วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรมการจัดทำกระทงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 “วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12”

หลังจากนั้นนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้นำนักเรียน นักศึกษา คณะครู เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ร่วมกับคุ้มวัดชัยสุนทร และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วขบวนแห่รอบเมืองไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานประกวดกระทงสวยงามและประกวดนางนพมาศ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator