ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ผสานความร่วมมือเครือข่ายกับ บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด ในการอบรมวิธีการใช้งาน ซอฟแวร์บริหารจัดการอาชีวศึกษา ” ซอฟแวร์ EDR ” ซึ่งจะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบบริหารผู้เรียนในสถานศึกเพื่อลดจำนวน นักเรียน นักศึกษา ออกเรียนการคัน ตามนโยบายการพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator