การประชุมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ได้ส่งมอบตำแหน่งภาระหน้าที่ให้กับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 นอกจากนั้น แต่ละแผนกได้มีการจัดแสดงทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานให้กับคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางวิชาการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator