วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ระดมจิตอาสาบรรจุกระสอบทรายวางแนวกั้นน้ำทางหลวง 214

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ผสานความร่วมมือกับแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดอำเภอ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ช่วยบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกั้นน้ำ

โดยทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นำโดยนายอรุณ เลิศอุดมโชค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ รด.จิตอาสาพระราชทาน เข้าดำเนินการช่วยเหลือกับแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แก้ไขปัญหาทางหลวงหมายเลข​ 214 สาย กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกั้นน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดิน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator