นักศึกษาการโรงแรม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กับจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ”จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้ร่วมจัดบูธสอนอาชีพของแผนกวิชาการโรงแรมเรื่อง : การทำน้ำม็อกเทล ในการบริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator