ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิง Active Shooter

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกเอาชีวิตรอดและการบริหารเหตุการณ์วิกฤต กรณีมือปืนกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter) โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ได้ซักซ้อมจำลองสถานการณ์แผนเผชิญเหตุกราดยิง (Active Shooter) โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน คือ “หนี ซ่อน สู้”

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator