พิธีถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวย ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจจนเกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฏร์และปวงชนชาวไทย ณ พระบรมรูปราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator