วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์จับมือเครือข่าย รด.จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการขอรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของที่อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ทั้งภายใน และภาคนอกสถานศึกษา โดยมี นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ

นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ด้วยมี คณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ รด.จิตอาสา พระราชทาน จำนวน 3 สถานศึกษาวิชาทหาร ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ และ รด.จิตอาสา พระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, ว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์ อินศร และ รด.จิตอาสา พระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, สิบเอกวิทักษ์ มูลมาตย์ และ รด.จิตอาสา พระราชทาน โรงเรียนอนุกูลนารี

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator