วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ถือเป็นนักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 1 ที่รับประกาศนียบัตรในชื่อวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator

ใส่ความเห็น