Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ คว้า 2 รางวัลดีเด่น จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น อันดับที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วก.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รด.ต้นแบบนวัตกรรม วก.กส. พัฒนาเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ”

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

KSICEC ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ” ให้มณฑลทหารบกที่ 23

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์จับมือเครือข่าย รด.จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...