ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วก.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้กำกับพิเศษนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ ผู้กำกับนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม และว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ นำนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา พระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา,ประชาชนภาครัฐ ภาคเอกชน ,รด.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

ทั้งนี้ทาง “ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์” ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator