Posted in ประกาศสอบราคา

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ประกาศรับสมัครเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 133 ทุน ช่วยเหลือเด็กเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียน

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูหลังน้ำลด ระยะที่ 1

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่ง จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ นำนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศึกยิงจุดโทษฟุตบอล & ชิงดำสนุกเกอร์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วก.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รด.ต้นแบบนวัตกรรม วก.กส. พัฒนาเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ”

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...