ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ksicec.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043812101 ในวันและเวลาราชการ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator