Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินองค์การ-สมาชิกดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...

การประชุม อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 31

อ่านรายละเอียด...

การประชุม อวท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ อวท. ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประเมิน อวท.ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...

การนิเทศ อวท.ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งนายก อวท.หน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ปกศ.2566

อ่านรายละเอียด...