Posted in ประกาศสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมฯ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม จำนวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียด...
Posted in ประกาศสอบราคา

การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมฯ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการโรงแรม วก.กส. พบปะผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาการโรงแรม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กับจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...