Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบรรดาลใจให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่

อ่านรายละเอียด...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...