ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกวิชาของตนเอง หรือติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator