แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เสริมแกร่งการใช้งาน PSpice

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข พิมพิไสย, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา คณะผู้บริหาร ครู นิสิตฝึกประสบการณ์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม “โครงการอบรมการใช้งาน โปรแกรม PSpice” จากคณะอาจารย์วิทยากร มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย นายชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทศโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย และ นายเศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร อาจารย์และนิสิตปริญญาเอก มาให้ความรู้และสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียน 4 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.ชัยพัฒน์พงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำคณะครู นิสิตฝึกประสบการณ์ให้การต้อนรับ

โปรแกรม PSpice เป็นโปรแกรมที่อยู่ในตระกูล SPICE ซึ่งเป็นโปรแกรมเลียนแบบการทำงานของวงจรไฟฟ้า ซึ่ง SPICE เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis โดยเวอร์ชั่นแรกของ SPICE ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1970 และในเวอร์ชั่นที่ 2 ถูกพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลลิฟอร์เนีย เมืองเบอร์คเลย์ (U.C. Berkeley) ซึ่งในตอนนั้นเป็นโปรแกรมที่แจกฟรี จนในที่สุดมีการพัฒนาเรื่อยมาจนการเป็นธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียจึงหยุดการพัฒนาโปรแกรมและได้มีบริษัทเอกชนได้พัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน จนมาเป็น PSpice และปัจจุบันบริษัท Orcad ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างโปรแกรมเขียนแผนภาพวงจรได้เป็นเจ้าของโปรแกรม PSpice ต่อจากบริษัท MicroSim ทางบริษัท Orcad จึงได้รวมโปรแกรม PSpice เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Orcad Family และหากสนใจโปรแกรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.orcad.com

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator