วก.กาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางฌาณิศา เมฆตรง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นางเกศกนก หนูนาค หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจตลาดนัดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ พูนดี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องอัจฉริยะ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

ขอขอบคุณภาพจาก วท.เขาวง

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator