รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566  ระดับ ปวส.1 จำนวน 17 คน

ตรวจสอบรายชื่อได้ https://shorturl.asia/uxDNc

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566  ระดับ ปวส.2 (ต่อเนื่อง ปี 2565) จำนวน 13 คน

ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ https://shorturl.asia/nw4Ff

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator