Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง รับธงลูกเสือช่อสะอาดจาก ป.ป.ช. เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...

โครงการพิธีประจำกองและเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (ชมรมลูกเสือวิสามัญ)

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

อ่านรายละเอียด...

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ G.I.C. & R.B.T.C

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองลูกเสือวิสามัญ วก.กส. จัดโครงการสัมมนาแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด

อ่านรายละเอียด...

พิธีประจำกองและเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

อ่านรายละเอียด...

ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ

อ่านรายละเอียด...
Posted in คลิปข่าววิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กาฬสินธุ์ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด...