กองลูกเสือวิสามัญ วก.กส. จัดโครงการสัมมนาแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมศรีแสนบุตร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแกนนำลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด สู่การดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา โดยมีนายพสิษฐ์ ไชยดำรงค์ รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator