วก.กาฬสินธุ์บูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปิดศูนย์ FIX IT CENTER จิตอาสาบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำพิธีเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT CENTER จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายกมลรัฐ นาทัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางเพ็ญแข พิมพิไสย, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา, นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT CENTER จิตอาสา) วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังมีการสอนทำอาหาร ทำน้ำยำ โดยพบมีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเข้ารับการสอนทำอาหาร เป็นจำนวนมาก

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator