โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2565 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ก.ย. และ 10 – 11 ก.ย. 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ผู้เข้าอบรมร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator