อศจ.กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางฌาณิศา เมฆตรง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ หัวหน้าแผนกและครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ การประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ พูนดี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 84 พรรษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator