โครงการ TVET Capacity Building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือ แม่โขง – ล้านช้าง 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการ TVET Capacity Building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือ แม่โขง – ล้านช้าง 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมเป็นประธานในการอบรม ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ จังหวัดนครพนม

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator