โปงลางโรบอท คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณหน้าตึกอำนวยการ นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวชื่นชมทีมหุ่นยนต์ โปงลางโรบอท วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 15 จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 72 ทีม “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดยหลังจากนั้น นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ ได้อธิบายถึงรูปแบบและกติกาในการแข่งขันฯ พร้อมได้สาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจนทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator