วก.กาฬสินธุ์ เสริมสมรรถนะผู้เรียน ด้านซ่อมมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้า

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร 4 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.ชัยพัฒน์พงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าแผนกฯ พร้อมคณะครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้การต้อนรับ

โดยการจัดโครงการนี้ ได้มีวิทยากรและคณะครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ด้านช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator