วก.กส. มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จำนวน 13 ทุน

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.15 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงชาติ หน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จำนวน 13 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อีกทั้ง ดร.จงจินต์ บุญไชยแสน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ได้ประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2567 แผนกวิชาหรือสาขาไหนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวฯ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ต่อไป

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator