วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (22 มิ.ย. 2566) วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยก่อนที่จะมีการสอนวิทยาการศิษย์ก็จะนำเครื่องของสักการะมาทำพิธีไหว้ครู แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเคารพเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของครู ขอให้ครูรับตนไว้เป็นศิษย์ ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการสืบทอดประเพณีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธีไหว้ครู ได้มีการประกวดจัดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยในการจัดพานไหว้ครู ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความกตัญญูต่อครู รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ

สำหรับผลการแข่งขันการประกวดจัดพานไหว้ครูปีนี้ ผลปรากฏว่า นักศึกษาสาขาการโรงแรม สามารถกวาดรางวัลชนะเลิศไปได้ทั้ง 2 ประเภท จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สามารถได้คะแนนสูงถึง 90-95 คะแนน มาดูกันว่าทำไมพานไหว้ครูของนักศึกษาสาขาการโรงแรม ถึงชนะใจของคณะกรรมการตัดสิน ก็เพราะความละเอียด ประณีต ในการตกแต่งพานนี่เอง อย่างเช่นพานไหว้ครูรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ที่ใช้ใบตองตกแต่งเป็นพานบายศรีสูงกว่า 1 เมตร เป็นรูปพญานาคเลื้อยรอบตัวพานบายศรี เศียรพญานาคไปอยู่บนยอดพานอย่างสวยงาม ส่วนอีกพานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ก็ใช้ใบตองประดับตกแต่งพานเป็นรูปหงส์ ประณีตในทุกรายละเอียด สังเกตดูกลีบของขนหงส์แล้ว เชื่อว่าเด็กการโรงแรมคงจะได้รับการสั่งสอนอย่างดีจากคุณครู จึงทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในที่สุด

ส่วนฝีมือการประดิษฐ์พานไหว้ครูของเด็กช่างสาขาช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก็แตกต่างกันไปอีกแบบ ตามรูปแบบที่อยู่ในสายการเรียน เรียนช่างยนต์ก็จะใส่อุปกรณ์เครื่องมือช่างยนต์ เรียนช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ก็ทำเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นเวทีคอนเสิร์ต ที่เปิดเพลงผ่านลำโพงบลูทูธได้จริงๆ ก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบ

ต่อมาเป็นการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้มีสีสันใหม่ๆ หลายคน กับผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนของนักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ทั้งช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สาวบัญชี คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะสาวการโรงแรม ที่โชว์ลีลาความสามารถเด่นกว่าใคร จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้สายสะพายและมงกุฎในที่สุด

โดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีนโยบายให้ผู้เรียนในสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกัน  5 ประการ อันได้แก่ ความรับผิดชอบ วินัย ความผูกพัน มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมนำวิชาชีพ ซึ่งทางองค์การนักเรียน นักศึกษาและงานกิจกรรมฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ให้กับนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและสถาบันที่ตนเองเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ มีความรักและความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างพี่น้อง จึงได้จัดทำโครงการประกวดขวัญใจน้องใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักและความผูกพันที่ดีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาที่ตัวเองศึกษาอยู่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator