Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบรรดาลใจให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่

อ่านรายละเอียด...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อศจ.กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

อ่านรายละเอียด...