วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีวันไหว้ครู สืบสานประเพณีพร้อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครู-ลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกันจัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามระหว่างครูและลูกศิษย์ ให้มีความสัมพันธ์ รู้จักการเคารพครูผู้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ และให้ลูกศิษย์รุ่นน้องรู้จักเคารพรุ่นพี่ไปด้วย

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีบูชาพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย บูชาศาลพระภูมิประจำวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพแห่งวิศวกรรม ที่คนไทยเรานิยมเรียกสั้น ๆ ว่า”พระวิศวกรรม” หรือเรียกตามความคุ้นเคย (ซึ่งพ้องกับชื่อของพระวิษณุ) ว่า “พระวิษณุกรรม” หลังจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่กราบนิมนต์มาจากวัดชัยสุนทร เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาพุทธแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครู ปิดกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการมอบรางวัลในการกิจกรรมการประกวดจัดพานไหว้ครู ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมพิเศษอีกคือ กีฬาสานสัมพันธ์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความสามารถด้านกีฬา มีความกล้าแสดงออก ได้ประชันฝีมือกันในสนามอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator

ใส่ความเห็น