พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกันจัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator

ใส่ความเห็น