วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมทำ MOU กับ TFOPTA ผลิตกำลังคนด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ที่ห้องดอกเกตุ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาทักษะสำคัญที่ตลาดแรงงานต้องการ ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA), มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ให้เติบโตสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator