รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ ตำแหน่งครูพิเศษสอน

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ประกาศฯ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator