รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เข้าทดสอบและพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและทดสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 133 7466 (ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ)

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator