วก.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูหลังน้ำลด ระยะที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองฯฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างยนต์ เข้าร่วม “โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน” ฟื้นฟูหลังน้ำลด ระยะที่ 1 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ และ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 10 – 25 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีเปิด โครงการ

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้บริการ ซ่อมเครื่องยนต์ ของรถไถ และเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ ร่วมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator