Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทีมโปงลางโรบอท รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับชาติ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เสริมแกร่งการใช้งาน PSpice

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะความรู้ทางการเงิน

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด Best Practice ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองลูกเสือวิสามัญ วก.กส. จัดโครงการสัมมนาแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วก.กาฬสินธุ์บูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปิดศูนย์ FIX IT CENTER จิตอาสาบริการประชาชน

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียด...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการโรงแรม วก.กส. พบปะผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ

อ่านรายละเอียด...
Posted in รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2565

อ่านรายละเอียด...