Latest Past Events

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

Kalasin Industrial and Community Education College Kalasin

ข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

OPEN HOUSE วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

Kalasin Industrial and Community Education College Kalasin

โครงการเปิดโลกเทคโนโลยี อาชีวศึกษา ผลิตพัฒนากำลังอาชีวศึกษา สมรรถนะสูงและการประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์